Passar de la teoria a la pràctica, pel que fa a la materialització i visualització d’elements de contingut en plató, vist a classe.

Els alumnes del Màster van tenir l’oportunitat de realitzar durant dues jornades una pràctica al plató de Boom. Per un dia van tenir l’oportunitat d’exercir de protagonistes en tots els rols que necessita un programa de televisió. Amb la directora de programes de Gestmusic Endemol, Nia Sanjuán, es van posar en el paper i en les funcions del director, sotsdirector, guionista i redactor d’un programa de televisió.