Formació

Màsters

Poden accedir a aquests estudis aquells que tinguin un títol universitari oficial i obtindran el títol del màster en finalitzar i superar tots els objectius.

És possible realitzar els masters sense estudis universitaris, però serà necessària l’avaluació del perfil de la persona interessada i una entrevista personal per valorar la idoneïtat. Aquests estudiants rebran un certificat tramitat per la universitat en acabar els estudis.

Cursos

Els cursos de formació contínua són programes de curta durada que busquen l’especialització i reciclatge del professional audiovisual. L’objectiu d’aquesta formació és oferir diferents cursos específics que permetin millorar, aprofundir o iniciar-se en una determinada tècnica. Els programes són bàsicament pràctics amb la finalitat que l’estudiant ampliï les seves competències en un àmbit concret, com poden ser les habilitats comunicatives davant d’una càmera, la capacitat de redació en mitjans televisius o el de gestionar eines d’edició a alt nivell.