MÀSTER

Poden accedir a aquests estudis aquells que tinguin un títol universitari oficial i obtindran el títol del màster en finalitzar i superar tots els objectius.

És possible realitzar el Màster en programes de televisió d’entreteniment i el Màster en música i so per a projectes d’entreteniment sense estudis universitaris, però serà necessària l’avaluació del perfil de la persona interessada i una entrevista personal per valorar la idoneïtat. Aquests estudiants rebran un certificat tramitat per la universitat en acabar els estudis.