Could create table version :No database selected Màster en Programes de televisió d'entreteniment | Gestmusic Training

MÀSTER EN PROGRAMES DE TELEVISIÓ D’ENTRETENIMENT

El Màster en programes de televisió d’entreteniment, neix de la necessitat de formar als professionals que la indústria de la televisió reclama, oferint-los l’oportunitat de fer un aprenentatge especialitzat, amb l’objectiu que la formació serveixi per crear, desenvolupar i comercialitzar el contingut dels programes de la televisió d’entreteniment. Es tracta d’aprendre, en definitiva, a fer televisió industrial i de qualitat per a tots els públics: entretinguda, divertida i ben feta.

L’última dècada de la producció televisiva a Espanya i a Europa, en general s’ha caracteritzat, des del punt de vista dels continguts, per l’increment dels formats d’entreteniment. Gèneres com els concursos, els programes divulgatius, d’humor, els docu-shows, els late-shows, els magazins, en totes les seves expressions, els reality shows i els talent shows, ocupen gran part de la graella televisiva dels canals públics i privats. El gènere de l’entreteniment s’ha convertit en el contingut més important de les televisions generalistes i per tant, de la producció de les empreses espanyoles dedicades a l’audiovisual.

El panorama televisiu actual, caracteritzat per la complexitat i els canvis, requereix d’una banda, d’alts graus d’especialització que difícilment poden oferir els estudis universitaris, i per l’altra, d’un reciclatge constant dels coneixements per part dels professionals del sector. En aquest sentit, el Màster en programes de televisió d’entreteniment, es proposa com un complement idoni per als actuals estudis de grau i per als professionals de la indústria audiovisual que vulguin especialitzar-se en el disseny de continguts i en la producció i comercialització dels formats televisius d’entreteniment que, com hem assenyalat, són els que gaudeixen de més demanda.

Aquesta progressiva transformació del mitjà televisiu, necessita nous professionals i una indústria forta, amb empreses molt ben preparades per desenvolupar grans formats i espectacles televisius. Això significa que aquestes empreses, necessiten d’una nova generació de professionals que contribueixin a crear un producte televisiu final de qualitat i d’èxit. El Màster en programes de televisió d’entreteniment es preocuparà de formar aquests professionals, experts en diferents àmbits, que tant poden ser creatius, redactors, guionistes, productors, com professionals del sector tècnic, realitzadors, regidors i tècnics de plató en general.

Cadascú des de la seva formació inicial o professió, seguirà els estudis per tal de capacitar-se i ocupar en el futur un lloc de treball específic dins de la indústria que, crea, desenvolupa i fa programes de televisió.

El curs es planteja des d’una doble perspectiva. Una part està dedicada a la presentació de continguts teòrics per part dels especialistes en cada matèria, on s’inclouen aspectes pràctics, tècniques i eines de creació de continguts, producció de televisió, anàlisi i estudi de casos.

L’altra part, consisteix a fer el seguiment dels diferents àmbits de treball d’una productora de televisió com és, en aquest cas, Gestmusic Endemol, que dirigeix conjuntament aquest màster amb la Universitat Ramon Llull/Blanquerna. Així doncs, els estudiants podran seguir i analitzar les reunions d’equips de programes, tant les de continguts com les de tècnics, assistiran a enregistraments a plató, veuran el procés de producció, els càstings, la postproducció i faran el seguiment dels equips de redacció i guionistes de diferents programes.

El projecte final del màster té com a finalitat l’aplicació de les capacitats que es van adquirint durant el procés formatiu i constitueixen un exercici integrador i de síntesi per consolidar la formació rebuda. S’assignarà un tutor que guiarà a l’estudiant durant tot el procés de disseny (1a fase) i implementació del projecte (2a fase). L’alumne disposarà de recursos tècnics del màster per portar a terme el seu desenvolupament.

El pla d’estudis del màster és eminentment pràctic i professionalitzador, i es desenvolupa, en part, a les instal·lacions de Gestmusic Endemol. Està impartit per professionals de prestigi, responsables dels programes amb més èxit de la televisió contemporània a l’estat espanyol, amb els equips dels quals els alumnes realitzaran processos d’immersió, trepitjant les instal·lacions i els platós.

Des d’aquest mateix punt de vista professionalitzador, es contemplen pràctiques a la industria i focalitzades únicament a la televisió d’entreteniment.

M1 ENTRETENIMENT A LA TELEVISIÓ I ANÀLISI DE FORMATS

 • Mòdul 0) Operació bàsica d’equips per gravacions de vídeos. Nivell bàsic de càmera, so i edició.
 • La industria del entreteniment. Indústria y creativitat.
 • Tendències en televisió. El prime-time
 • Els genères televisius d’entreteniment
 • Anàlisi de formats: concursos, talent-shows, magazins, infantils, humor, realities, híbrids, tele-realitat…
 • Anàlisis de formats: directes i gravats
 • L’infoentreteniment: informació, espectacle i entreteniment.
 • Els formats híbrids. Factuals. Docudrames ficcionats.

M2 LA DIRECCIÓ I LA REDACCIÓ DE CONTINGUTS

 • La direcció del programa i equips. La relació entre departaments.
 • L’equip de redactors i el procés creatiu d’un programa.
 • Els redactors de concursos. La redacció i verificació de preguntes.
 • L’entrevista dins d’un programa.
 • L’escaleta de contingut. Pràctica d’escaleta de directe i de gravat.
 • Els guionistes. Conceptes creatius i relació amb l’equip de continguts.
 • El càsting dels concursants.
 • Els vídeos de presentació de personatges. Pràctica: escaleta de rodatge, gravació i edició.
 • Observacions a plató: Els assajos i les gravacions de programes en directe i de programes gravats.

M3 AUDIÈNCIES, ÀREA COMERCIAL I ÀREA DIGITAL

 • Audiències: èxit o fracàs dels nostres programes.
 • El consum de televisió. Els targets. Les franges horàries.
 • L’àrea comercial en les productores i de les cadenes.
 • El nou paradigma de la televisió. Formats digitals. Anàlisis de formats Youtube.
 • Projectes transmedia.
 • Negoci digital a partir de l’audiència. Digital branded.
 • Llicències. Productes derivats, branding, productes exclusius…
 • Integració publicitària. Formats de presència. El preu de la publicitat.
 • La revolució dels continguts a xarxes socials.  

M4 CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE FORMATS. CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

 • Procés de creació i adaptació de formats.
 • Taller de creativitat.
 • Imatge associada, estètica del dossier, grafisme.
 • Seguiment i revisió del desenvolupament de formats.
 • Desenvolupament del propi format i dossier. El dossier de producció executiva. Pràctica d’exposició de projectes en públic.
 • Pràctica: Creació de contingut per un programa a plató. Disseny de contingut i escaleta. Rols i gravació a plató.

M5 PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS DE TELEVISIÓ

 • Producció industrial d’entreteniment per a televisió. Recursos.
 • Planificació. Desglossaments i pla de treball inicial.
 • L’equip. Eficàcia/eficiència dels equips.
 • Pla de producció.
 • Disseny de pressupostos en el desenvolupament de formats.
 •                – Procés complert de gestió de pressupostos.
 •                – Pla de treball
 •                – Control de costos
 • Anàlisi de casos de producció de programes.
 • Aspectes legals, Propietat intel·lectual i drets relacionats. Drets de marca, disseny i imatge.
 • Com treballen els diferents equips de plató. Observació i seguiment de les gravacions.

 

M6 REALITZACIÓ I DISSENY TÈCNIC

 • Introducció a la tècnica de producció i realització de televisió.
 • La realització i els gèneres d’entreteniment.
 •                – El directe, el gravat i el fals directe.
 •                – Talk shows (entrevistes i debats) magazins i concursos.
 •                – Reality, talent shows, musicals, grans esdeveniments en directe.
 • L’escaleta de realització.
 • Pràctica a plató: Control de realització i unitat mòbil.
 • La llum i l’espai: instruments narratius.
 • Els vídeos. Pràctica de continguts i realització de vídeos.
 • La càmera: plans i guió tècnic. Composició i tipus de plans.
 • Òptiques. Moviments de càmera. Control de càmera. Guió tècnic.
 • Visita a plató: escenografia i posició de càmeres.
 • Visita a plató: control de realització i unitat mòbil.
 • Disseny i decorat de platós de televisió.

 

M7 LA TÈCNICA EN EL CONTEXT DE LA TELEVISIÓ

 • Captació, ingesta, post-producció i lliurament.
 • La tècnica: suports d’enregistrament, monitors, control de càmera…
 • El so: microfonia, taula de mescla, altaveus, amplificació….
 • Infografia i jocs: polsadors, trampilles i l’estètica
 • L’edició de vídeo: formats, ingesta, gestió de continguts, eines i efectes.
 • El grafisme. La imatge relacionada i l’estètica.
 • Decorats de plató. Il·luminació.
 • Pràctica completa d’equips tècnics i realització a plató.

 

 

M8 CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE FORMATS

 • El procés de desenvolupament d’un format. Contingut i preproducció.
 • La bíblia. Com s’elabora una bíblia de format? Dossier de treball.
 • Taller de guió: de l’escaleta al guió. Tècniques i escriptura de guió
 • Seguiment pràctic del desenvolupament del projecte.
 • Preparació dels pitchings.
 • Tutories per departaments: continguts, realització, pla de producció, disseny tècnic, escenografia i decorats, grafisme…

 

 

M9 TFM TREBALL FINAL DE MÀSTER

 • Creació i desenvolupament del contingut, disseny de producció i tècnic d’un format d’entreteniment. Es desenvoluparà la bíblia completa junt amb els aspectes de producció, realització i pressupost així com el dossier de venda del format final i el seu pitching per a recorregut professional.

M10 PRÀCTIQUES EN EMPRESA

 • S’assignaran les emrpeses per a pràctiques en funció delsi nteressos i de les ofertes existents de cada moment. Es realitzaran pràctiques a Gestmusic Endemol, productores afins i es valoraran les propostes pròpies dels participants.

David Andrés. Muntador de vídeo a Gestmusic Endemol des de fa més de 15 anys. Operación Triunfo, Tu cara me suena, Atrapa un millón, El Número Uno, Hotel Glam, Money Money, Tu sí que vales… 

Sergi Arévalo. Llicenciat en Periodisme, amb més de 10 anys d’experiència com a redactor, guionista i sotsdirector de programes d’entreteniment: OT, Mira quién Baila, El Gran Dictat, Volandoy voy. 

Ferran Armengol. Realitzador de grans formats d’entreteniment de Gestmusic: Operación Triunfo, Tu cara me suena, Boom, Ahora Caigo El número Uno, Tu sí que vales 

Jaume Benet. Professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna URL. Coordinador d’Innovació tecnològica, realitzador, editor i muntador. 

Ana Boadas. Periodista, guionista i presentadora. Guionosta de Operación Triunfo amb Roberto Leal de presentador. Presentadora de Això no és un trio, Divendres, Premis Gaudí 2017, La Marató 2015… 

Enric Calpena. Periodista, professor de la FCRI Blanquerna. Ha treballat com a productor executiu, presentador, director, guionista i realitzador. Actualment dirigeix i presenta programes de divulgació històrica. 

Montse Claros. Productora executiva i directora de programes del gènere concursos a Gestmusic Endemol. Especialitzada des de fa anys en format concursos: Alta Tensión, Atrapa un millón, Ahora caigo, Boom, The Wall. 

Ángel Custodio. Director creatiu de Gestmusic. Director i subdirector de programes: The Wall y Chat OT. Premi Ondas 2008 per Se llama copla, de Canal Sur. Professor del departament de Comunicació Audiovisual de la UAB. 

Noemí Galera. Directora de càsting a Gestmusic Endemol. També directora de programes Gestmusic. Vinculada desde la primera edició a OT i directora de l’Acadèmia de Operación Triunfo

Glòria Galiano. Directora de programes i productora executiva. Gala 50 años de TVE, Operación Triunfo, Hotel Glam, La Granja, Moros y Cristianos, Masterchef per TV Azteca.  Ha treballat durant 10 anys a Gestmusic. 

Miquel García. Enginyer Tècnic Industrial, Responsable del Departament de Postproducció a Gestmusic Endemol. 

Miquel Garcia Horcajo. Director de Nous Formats de TV3 Televisió de Catalunya. Creador i productor executiu de molts dels formats del canal. 

Jorge García. Subdirector i redactor de programes a Gestmusic Endemol. Actualment subdirector de ¡Boom!. 

Albert Grau. Productor de grans shows per a televisió a Gestmusic durant més de 20 anys: Crónicas Marcianas, Operación Triunfo, Atrapa un millón, Mira quien baila…. Actualment, productor freelance. 

Gerard Hausmann. Director de La família del Super3. Editor del canal Super3. Dirigeix un univers infantil de referència: sitcom, canal tv, web, apps, videojocs i l’esdeveniment anual familiar més multitudinari d’Europa. 

Tono Hernández. Director de continguts d’entreteniment a Veranda Televisión, director de totes les edicions de l’Oh Happy Day per a TV3. Subdirector de Supervivientes

David Lillo. Guionista i director de continguts a El Terrat. Fundador d’ÀticTV: Tabús, Buenafuente, Premios Goya, Los Ondas… 

Eva Marín: Sotsdirectora de programes a Veranda Televisió: Persona Infiltrada i Oh Happy Day.  Ha treballat a Lavinia, La Fábrica de la Tele, Producciones del Barrio i també com a redactora a Gestmusic durant 10 anys, Operación Triunfo, Hotel Glam, Money Money… 

Álex Navarro. Guionista de OT2020, Buenafuente, El Intermedio, Tu sí que sí, Uno de los Nuestros, Noche Hache. Director de La Fábrica de Rufián, L’Apocalipsi, Comedy Central News

Javier Pageo. Arquitecte, escenògraf i director d’art. Ha treballat a La Voz, La Voz Kids, La Voz Senior, Operación Triunfo, Mickey Mouse Squad y para Ruth Lorenzo en Factor X. 

Juan Pozo. Responsable del Departament de So a Gestmusic Endemol. Tècnic de so de programes: Operación Triunfo, Ahora Caigo, Atrapa un millón, Uno de los nuestros, Mira quién baila 

Pere Prat. Enginyer Industrial. Director del Departament Tècnic de Gestmusic Endemol. Creador de CATVL97 i d’El 9 Televisió de Cardedeu. Professor de Sistemes de Comunicació a l’Institut del Teatre.

Jordi Rosell. Realitzador, productor executiu i director de programes d’entreteniment. Ha treballat per a Gestmusic Endemol, El Terrat, Warner Bros, Zoopa, Shine Iberia, Magnolia, i ha dirigit Supervivientes, MasterChef, Baby Boom… 

Tinet Rubira. Periodista. Director general de Gestmusic Endemol. Dirigeix i crea programes de televisió: Operación Triunfo, Tu cara me suena, El número Uno… 

Nia Sanjuán: Directora de programes a Gestmusic Endemol: Operación Triunfo 2020, Lolita tiene un plan, OT: El reencuentro, Insuperables, El número Uno, Uno de los Nuestros…Ha treballat per TV Azteca, a Mèxic, com assessora de continguts. 

Guillem Sans. Director de la productora i el programa APM (Alguna pregunta més?). Llicenciat en periodisme i història. 

Jordi Selma. Grafista i dissenyador. Cap del Departament d’infografia i Grafisme de Gestmusic Endemol. Llicenciat en Belles Arts. 

Thaïs Tarragó. Advocada especialista en propietat intel·lectual i industrial, informació confidencial, drets d’imatge, competència deslleial i en dret de l’entreteniment audiovisual. 

Borja Terán. Periodista especialitzat en televisió i xarxes. Escriu sobre el passat, el present i el futur de la televisió. Crític, articulista i locutor de ràdio sobre actualitat a TV. 

Joan Tharrats. Llicenciat en Psicologia i Belles Arts. Professor de guió i de taller de televisió a la FCRI Blanquerna URL. Guionista de còmics, de gags i de televisió: Dinamita, 13 anys i un dia 

Carlos Torres. Guionista, redactor i reporter. Ha treballat a Gestmusic Endemol, Goroka, El Terrat i a Producciones del Barrio amb Jordi Évole, entre altres productores. 

Laia Vidal. Directora de programes a Gesmusic Endemol: Mira quién baila, Tu cara me suena, Tu cara no me suena todavía… 

Jaume Vilalta. Director Comercial d’Endemol Shine Iberia. Responsable d’identificació d’iniciatives digitals, integracions publicitàries i desenvolupament de llicencies en els programes.

El màster es dirigeix principalment a graduats en Comunicació Audiovisual, Periodisme o Publicitat i Relacions Públiques, però també a altres titulats que vulguin orientar la seva trajectòria professional cap a l’àmbit de la creació, producció i comercialització de continguts televisius. També són candidats al màster els professionals d’altres mitjans audiovisuals que vulguin ampliar el seu perfil i actualitzar continguts relacionats amb la televisió.

Les persones que vulguin accedir al màster sense titulació de grau, se’ls valorarà pels seus mèrits, en una entrevista i obtindran al final dels estudis, un títol de Certificació d’aprofitament del Màster.

FITXA TÈCNICA

 • Títol: Màster en programes de televisió d’entreteniment
 • Crèdits: 68 ECTS
 • Calendari: del 26 d’octubre de 2020 al 22 de juny de 2021
 • Horari: de dilluns a dijous de 16 a 20h / Puntualment els divendres
 • Preu: 8.900 €
 • Lloc: Barcelona. Facultat de Comunicació Blanquerna
 • Direcció: Tinet Rubira / Judith Colell
 • Coordinació: Maria Dalmases

Vols estudiar amb nosaltres?

Este sitio web utiliza cookies. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información en la política de cookies

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar